Skip to content

Sesiunea 3

Nou! – Rețea socială


Anunt 06.08.2013: UBB, în calitate e beneficiar în cadrul proiectului, face precizarea că nu interzice recuperarea uneia sau mai multor întâlniri cu altă/alte grupă/grupe sau participarea la evaluarea finală cu altă grupă care urmează același program de formare continuă. De asemenea, Ministerul Educației Naționale permite acest lucru, ca dovadă a procesului-verbal care se încheie în urma activității de evaluare finală a participanților la programul de formare continuă (Anexa la Nota nr. 189/16/05.2013) și care are rubrică separată de cursanți restanțieri.


Premii

Listele dosarelor de premiu eligibile/neeligibile pot fi consultate AICI - ultima actualizare: 17.09.2013.


Calendarul de desfășurare

Calendarul de desfășurare pentru Sesiunea 3 (ultima actualizare 15.07.2013) poate fi consultat AICI.


Distribuția pe grupe

Distribuția finală pe grupe (ultima actualizare 15.02.2013) poate fi consultată AICI.


ANUNȚ 20.12.2012: Inscrierile pentru zonele aferente Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” Iasi s-au oprit deoarece numarul maxim de grupe a fost atins. In acest moment se mai fac inscrieri doar pentru zonele aferente Universitatii Babes-Bolyai Cluj-Napoca si Academia de Studii Economice Bucuresti.


ANUNȚ 17.12.2012: Inscrierile pentru zonele aferente Universitatii de Vest Timisoara s-au oprit deoarece numarul maxim de grupe a fost atins


Notă: Deși înscrierea începe, livrarea programelor de perfecționare în cadrul sesiunii 3 nu se va desfășura decât după ce se va face plata premiilor restante pentru sesiunea a 2-a.

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Academia de Studii Economice Bucureşti, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi şi Universitatea de Vest Timişoara, lansează în data de 16.11.2012, a treia sesiune de înscriere pentru programele de perfecționare, acreditate de M.E.C.T.S., prin ordinele 6170/07.11.2011, 6546/12.12.2011 şi 7430/28.12.2011, şi furnizate în cadrul activităţii A9: „Furnizarea programelor P1-P8” a proiectului ECON, contract POSDRU/87/1.3/S/63908.

Programele de perfecţionare sunt destinate cadrelor didactice, din învăţământul preuniversitar, care predau discipline economice.

Accesul la programele de perfecționare este gratuit. În cadrul proiectului se vor livra 8 programe de perfecţionare. Pentru detalii aferente programelor de perfecţionare vă rugăm să accesaţi pagina detalii aferente programelor de perfecţionare.

 

Sesiunea a 3-a

În cadrul sesiunii a 3-a se vor livra următoarele programe de perfecţionare:

  • P1: Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice – ECON (30 credite);
  • P2: Didactica Economiei (25 credite);
  • P3: Didactica Educaţiei Antreprenoriale (25 credite);
  • P4: Didactica Contabilității (25 credite);
  • P5: Didactica Managementului (25 credite);
  • P6: Didactica Marketingului (25 credite);
  • P7: Didactica firmei de exercițiu – nivel I (25 credite);
  • P8: TIC – ECON (nivel intermediar) (25 credite).

 

Înscriere programe de perfecţionare

Pentru detalii referitoare la înscriere vă rugăm să consultaţi:

 

Acordare premii

Pentru fiecare program, participanţii au posibilitatea de a obţine o subvenţie, sub formă de premiu, în valoare de 2000 de lei impozabil.

Pentru detalii referitoare la acordarea premiilor vă rugăm să consultaţi:


Pentru detalii referitoare la sesiunea 1 vă rugăm să accesaţi pagina SESIUNEA 1.

Pentru detalii referitoare la sesiunea 2 vă rugăm să accesaţi pagina SESIUNEA 2.